Privacy En Veiligheid

AGA Rangemaster Ltd zet zich in om uw privacy te waarborgen. Dit beleid verklaart welke informatie we verzamelen en hoe we de persoonlijke informatie gebruiken die u ons toevertrouwt.

Tijdens het gebruik van onze websites of onze diensten, of wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, nemen wij aan dat u akkoord gaat dat uw informatie wordt gebruikt en vrijgegeven op de manier zoals in dit beleid staat beschreven. 

1. Wie wij zijn?

2. Wet bescherming persoonsgegevens

3. Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

4. Gebruik van cookies en tags

5. Hoe we uw informatie gebruiken

6. Met wie delen we informatie?

7. Bescherming van u persoonlijke gegevens

8. Uw wachtwoorden

9. Beëindigen van onze communicatie aan u

10. Handhaving van de wet

11. Websites van derde partijen

12. Het volgen van communicatie

13. Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens

14. Contact opnemen met ons

15. Wijzigingen in het veiligheids- en privacybeleid

 

1. Wie Wij Zijn

AGA Rangemaster Ltd is de grootste leverancier van fornuizen in Groot-Brittannië en maakt al meer dan 185 jaar de beste fornuizen. Het bedrijf is ook een vooraanstaande leverancier van ingebouwde huishoudapparaten, wasbakken en kranen, ruimteverwarmers en kookgerei. 


AGA Rangemaster Ltd opereert onder de volgende handelsnamen: AGA, AGA Cookshop, AGA Rangemaster, Rangemaster, Rangemaster Sinks, Leisure Sinks, Falcon, Mercury, Rayburn en Redfyre. Het bedrijf is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 3872754 en het hoofdkantoor is gevestigd op het adres Meadow Lane, Long Eaton, Derbyshire NG10 2GD in Groot-Brittannië.


AGA Rangemaster Ltd is een dochteronderneming van de Middleby Corporation, geregistreerd op het adres 1400 Toastmaster Drive, Elgin, Illinois, 60120, VS.

 

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten, verwerken en bewaren wij persoonlijke gegevens die betrekking hebben op onze klanten en daarom zijn wij gebonden aan de vereisten van alle wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens, inclusief de Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van gegevens in de EU, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (van toepassing vanaf mei 2018), de Europese e-Privacy Richtlijn 2002/58/EG en elke relevante wetgeving en uitvoeringsbepaling op nationaal niveau (inclusief de Britse Data Protection Act 1998) en elke soortgelijke lokale wetgeving, inclusief de richtlijnen, gedragscodes, aanbevelingen en beraadslagingen van de relevante toezichthoudende autoriteiten, in welke hoedanigheid ook en die op gezette tijden gewijzigd of vervangen kan worden.

Wij nemen onze verantwoordelijkheden in het kader van deze wetten zeer serieus en streven er altijd naar om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij verkrijgen in overeenstemming met deze wetten worden bewaard, gebruikt, overgedragen of anderszins worden verwerkt.
 

 

3. Welke Persoonlijke Informatie Verzamelen We? 

U kunt onze websites bezoeken en gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken.

Als u zich bij ons registreert, u helemaal of gedeeltelijk door het bestelproces heengaat of ons een informatieverzoek stuurt, zult u gevraagd worden om bepaalde informatie zoals uw naam, adres, creditcardgegevens (alleen als u een bestelling plaatst en met een creditcard betaalt) en uw telefoonnummer en emailadres, zodat wij uw informatieverzoek of bestelling kunnen verwerken en uitvoeren en u kunnen bereiken omtrent de stand van zaken van uw bestelling.

We houden de gegevens bij van de bestellingen en diensten die u bij ons hebt aangevraagd en we slaan ook informatie op over de toestemmingen die u hebt gegeven om bijvoorbeeld speciale aanbiedingen, nieuwsberichten en updates over producten te ontvangen.

We bewaren geen creditcardgegevens op onze systemen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw betaling via creditcardverwerkende bedrijven te verwerken.

 

4. Gebruik Van Cookies En Tags

Onze websites en bijbehorende marketingmails maken gebruik van 'cookies' en 'tags' om ons te helpen onze online activiteiten te volgen en het gebruik van onze websites te monitoren. De informatie die hiermee wordt verzameld en gedeeld is anoniem en identificeert u niet persoonlijk. Zij volgen en bewaren niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

U vindt meer informatie over onze 'cookies' en 'tags' in ons Cookiesbeleid.

 

5. Hoe We Uw Informatie Gebruiken 

Wij hebben toestemming om de informatie die wij over u inwinnen te gebruiken om:


• Uw bestelling te verwerken

• Uw account te beheren

• Onze websites te beheren

• Verkeerspatronen en sitegebruik van bezoekers te analyseren met het doel het ontwerp van onze sites en ons marketingmateriaal te ontwikkelen en verbeteren

• Uw terugkoppeling te ontvangen


Wanneer u toestemming hebt gegeven, kunnen wij:

• U informatie sturen met betrekking tot bedrijfsnieuws, nieuwe producten, speciale aanbiedingen en evenementen

• U deelname aan onze wedstrijden aan te bieden

We sturen u alleen marketinginformatie per post of e-mail. Indien u een bestelling hebt gedaan, kan het zijn dat we contact met u opnemen via telefoon of SMS.
 

6. Met Wie Delen We Informatie 

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we nooit uw persoonlijke gegevens overdragen aan iemand buiten AGA Rangemaster Ltd voor gebruik voor hun eigen marketingdoeleinden.

Om u zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn, kunnen we uw informatie delen met gerenommeerde derde partijen. Deze omvatten bancaire organisaties die onze creditcardbetalingen (met inbegrip van PayPal) afhandelen, verwerkings- en verzendbedrijven die onze bestellingen afhandelen, serviceorganisaties die namens ons reparaties uitvoeren, fraudepreventie- en kredietcontrolebureaus, onze accountants en ons moederbedrijf dat onze processen beoordeelt en controleert. 

Deze organisaties hebben de strikte verplichting om uw persoonlijke informatie privé te houden.

 

7. Bescherming Van Uw Persoonlijke Gegevens 

Alle informatie die wij verzamelen over onze klanten wordt op beveiligde servers bewaard. In situaties waarin deze servers bij een externe partij worden gehost, gebruiken wij alleen gerenommeerde hostingbedrijven die zich houden aan veiligheidsvoorschriften en -procedures die minstens zo streng zijn als die van onszelf. 

Alle betaaltransacties zijn versleuteld door middel van SSL-technologie.

 

8. Uw Wachtwoorden 

Wanneer we u een wachtwoord hebben toegewezen (of u zelf een wachtwoord hebt gekozen) om bepaalde gedeelten van onze site te bezoeken, bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. We verzoeken u uw wachtwoord niet met anderen te delen. Het wachtwoord moet uit minimaal zeven tekens bestaan en moet zowel cijfers als letters bevatten. Vermijd het gebruik van woorden zoals 'wachtwoord', uw naam of uw telefoonnummer.

 

9. Beëindigen Van Onze Communicatie Aan U

Als u besluit dat u niet langer wilt dat wij contact met u opnemen, kunt u ons verzoeken daarmee te stoppen door in marketingmails te klikken op 'afmelden' of 'uw contactvoorkeuren bijwerken'. Als u geen account bij ons hebt, kunt u ook de communicatie per post stopzetten door een e-mail te sturen naar DP01@agarangemaster.co.uk met vermelding van uw naam, adres en de aard van de communicatie die u hebt ontvangen.

Zodra u zich afmeldt, verwerken wij dit snel, maar het kan voorkomen dat u voor een korte tijd e-mails blijft ontvangen voor zaken die reeds waren gepland of naar u onderweg waren.

Wij wijzen u erop dat als u zich afmeldt en vervolgens een bestelling bij ons doet of informatie aanvraagt, wij u wel informatie toesturen om aan uw verzoek te voldoen.

 

10. Handhaving Van De Wet 

We kunnen uw gegevens met andere organisaties delen als wij een wettelijke verplichting moeten nakomen en we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen, of om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven of toe te passen, zoals uiteengezet in onze Algemene Voorwaarden en andere overeenkomsten. Informatie kan ook worden gedeeld om rechten, eigendom of veiligheid van AGA Rangemaster Ltd, onze klanten en anderen te beschermen. 

 

11. Websites Van Derden 

Onze site kan af en toe links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde bedrijven. Als u op een link naar een van deze websites klikt, geldt het eigen privacybeleid van die websites. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid. Lees dit beleid voordat u uw persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

 

12. Volgen Van Communicatie 

Als onderdeel van onze inspanningen onze dienstverlening te verbeteren, kunnen inkomende en uitgaande telefoongesprekken worden opgenomen of gecontroleerd voor gebruik in trainingen. Om de werking van onze computersystemen te beschermen, volgen we zowel inkomende als uitgaande e-mails.

 

13. Uw Rechten Volgens De Wet Bescherming Persoonsgegevens 

U heeft het recht om:

•    Uw voorkeur voor de vorm van communicatie op ieder moment te wijzigen

•    Ons te vragen om uw persoonlijke informatie uit onze bestanden te verwijderen

•    De informatie die wij van u hebben te herzien of te wijzigen als die onjuist is

•    Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden

•    Een kopie aan te vragen van de informatie die wij van u hebben

•    Uw zorg te uiten of te klagen over de manier waarop uw informatie wordt gebruikt.

 

14. Contact Opnemen Met Ons

Als u meer wilt weten over uw rechten of een kopie wilt ontvangen van de informatie die wij van u hebben, kunt u een email sturen naar DPO1@agarangemaster.co.uk onder de vermelding van Vraag over veiligheid en privacy. U kunt ook schrijven naar:
 
Data Protection Officer,
AGA Rangemaster,
Station Rd,
Ketley,
Telford,
Shropshire
TF1 5AQ 

 

15. Wijzigingen In Het Veiligheids- En Privacybeleid 

We herzien onze veiligheids- en privacybeleid regelmatig. Dit privacybeleid werd voor het laatst herzien en bijgewerkt in januari 2022.

Indien we dit beleid wijzigen, maken wij u erop attent door een bijgewerkte versie van dit  beleid op onze websites te publiceren.